Valerius Medical Centre – Den Haag
Header afbeelding
Valerius Medical Centre
Valeriusstraat 65 2517 HN
Den Haag

Welkom bij Valerius Medical Centre

Algemeen/General

Om u nog beter van dienst te zijn wij nu ook bereikbaar via Internet. U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, gezondheid, nieuws en nog veel meer. Wat vindt u verder op onze site? Lees over ons team, hoe u ons kunt bereiken voor afspraken en waar u ons kunt vinden.

Naast informatie over de praktijk zijn er verschillende formulieren en diensten voor u beschikbaar!


Vakantie

Vanaf donderdag 23 t/m vrijdag 31/12 is de praktijk gesloten, waarneming wordt geregeld via onze waarneming groep.

From Thursday 23 to Friday 31/12 the practice is closed, observation is arranged through our observation group.

Praktijk updates

 • Per 1/10/2021 werkt Elrina Tissink niet meer in onze praktijk. Wij krijgen nieuwe POH-GGZ Eline Kloosterman.
 • Per 23 augustus begint nieuwe huisarts in ons praktijk , zij heet Roos Quadekker, Roos gaat  1 dag in de praktijk werken met name maandagen.

 English version:

 • From 1st of Oktober Elrina Tissink is not anymore working in our practice. We have new support for pychological complaints, Eline Kloosterman.
 • From 23 th of August we have new G.P. in our practice, Roos Quadekker, Roos is going to work one day in de practice, on Monday’s.

Telefonische sprekuur/Telephone consultation

 • Telefonische spreekuur van de huisartsen is zoals gewoonlijk elke dag tussen 11.30 en 12.00 uur.
 • Telephone consultation hours with the GP’s  are, as usual, every day between 11.30 am and 12 noon.

Boodprikken/blood samples

 • Wat betreft bloedprikken, er zijn bij de STAR-SHL slechts paar prikposten open, u hoort meer erover van onze assistente.
 • As for blood tests, there are only few injection stations open at STAR-SHL, you will hear more about it from our assistant.

Over Corona regels in de praktijk:

 • Als u klachten heeft en u hoeft geen beoordeling van een huisarts, u kunt zich aanmelden voor een test door te bellen met de GGD op volgende telefoonnummer: 08001202. Of thuis zelf test laten doen.
 • Bij verkoudheid/koorts gelden dezelfde regels, u kunt NIET naar de praktijk komen.
 • U kunt informatie vinden op Thuisarts.nl/corona en het landelijk publieksnummer 0800 – 1351.

  Aanscherping advies mondneusmaskers in huisartsenpraktijken

  NHG, LHV en InEen adviseren dat patiënten preventief (niet-medische) mondneusmaskers dragen bij bezoek aan de huisartsenpraktijk en huisartsenpost. Dat doen we vanwege de oplopende besmettingen en het is in lijn met het overheidsbeleid voor het dragen van mondneusmaskers in publieke binnenruimtes.

  We adviseren zorgverleners nu ook om een mondneusmasker te dragen bij verplaatsingen door de praktijk. Dit komt bovenop het eerdere NHG-advies (van september jl.) aan zorgverleners om bij patiëntencontacten binnen de anderhalve meter preventief een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Ook als er geen vermoeden is dat de patiënt een COVID-19-infectie heeft.

  We raden ook nog steeds aan om binnen de huisartsenpraktijken zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden waar het werk dat toelaat.

  Lees voor alle adviezen over PBM-gebruik in de huisartsenzorg deze toelichting van het NHG.

  Boostervaccinatie voor ouderen en zorgpersoneel

  Minister De Jonge van VWS heeft vanavond aangekondigd dat er in december wordt gestart met een boostercovidvaccinatie voor mensen van 60 jaar en ouder. De uitvoering daarvan ligt in handen van de GGD. Daarnaast komt er een mogelijkheid voor zorgpersoneel, waaronder uit de huisartsenzorg, om een booster van hun vaccinatie te krijgen. Ook komen bewoners van zorginstellingen van boven de 18 jaar hiervoor in aanmerking.

  De boostervaccinatie van 60-plussers en van mensen in zorginstellingen komt er op aanraden van de Gezondheidsraad. De vaccinatie van ouderen wordt gedaan door de GGD, huisartsen hebben geen rol in de uitvoering daarvan.

  De Gezondheidsraad geeft in het advies ook aan dat er uit maatschappelijk oogpunt andere redenen kunnen bestaan om een boostervaccin aan te bieden aan bepaalde groepen, zoals zorgmedewerkers, maar dat dit buiten de scope van haar advies valt. Vanwege de grote druk die er nu op de zorg ligt en de relatief hoge personeelsuitval, heeft de minister besloten dat ook zorgpersoneel een boostervaccinatie kan krijgen, in het belang van de continuïteit van de zorg. We zijn blij dat al het zorgpersoneel – waaronder dus ook de huisartsen en hun personeel – een boostervaccin kan krijgen. Zodra er meer bekend is over de uitvoering van die vaccinatie voor zorgpersoneel, laten we u dat weten.